ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

سیده‌ فاطمه‌، دخت صفدر


پس از نطق آتشین سیدة الفهرست الامیدیه فاطمه‌ی حسینی دخت صفدر در مجلس شوربای اسلامی  که با وقاحت جدش نان بریده شده از سفره‌ی کارگر ایرانی را سهم خودش از سفره‌ی انقلاب خواند، این سخنان را به نظم کشیدیم تا شاید  وقاحت پنهان در آن کمی دیرتر از خاطر امیدواران به اصلاح در ممالک منحوسه‌ی زیر لوای حکومت اسلامی، پاک شود.

مـن سیـــده‌ی فاطمـــــه‌ی رانت‌مَـــدارم
اکنون دو سه روزی است  ولی، تحتِ فشارم

دست دغل‌ام رو شده پس فاش بگویم
هم متحــد دزدم و هــــم، قافــله‌یارم

یک هفته زنم جیغ بنفش و دو سه سالی
بر گرده‌ی این مــلتِ درمـــانده سوارم

سرلوحه‌ی اهداف من اصلاح امورست
اصلاح امور خودم و صد کس و کارم

پنهان ز تو چون شاه نشینیم و به ظاهر
همچون پدر جاکــش خود زار و نزارم

این خوان پر از نعمت و این خون شهیدان
در خون بزنــم نان و بســـی شُکــرگزارم

گیرم که گرفتی مچ‌ام این‌بار به سختی
صد دست دگر دارم و شد سفره، هزارم

ماری است به صدها سر و بنشسته به گنجی
از جمـع سران، فاطمـــه و  یک ســـرِ مارَم

حالا تو بزن زور و بکش عربده هر دم
ارکان نظــــــام است مرا یاور و یارم

تو فحش بده مفــت و مرا نقد رسد مال
عقل تو کــم آن‌قدر کـــه، من وقت ندارم